Bonus savjetovanje d.o.o. za usluge i savjetovanjeAdresa: Ante Mike Tripala 1,
10090 Zagreb, Hrvatska, EU
OIB/EORI/PDV ID: HR49603087550

Tel/fax: +385 1 3891 049
Mob. +385 91 789 2333
E-mail: info@bonus-savjetovanje.hr

Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080695896
Upisani kapital 3.000,00 EUR uplaćen u cjelosti.
Direktor: Denis Zaić

Računi otvoreni kod Erste&Steiermaerkische Bank d.d.
IBAN: HR36 2402006 1100705971
SWIFT: ESBCHR22